בית הכוורת

הכוורת

הכוורת הינה מיזם העצמה
כלכלית וחברתית לאנשים פרטיים
משקי בית, עסקים קטנים וקהילות. הכוורת
מאפשרת לכל אחד מאתנו לקחת את גורלו
הכלכלי בידיו ובעזרת פתרונות חדשניים להתגבר
על יוקר המחייה וליצור שפע כלכלי ותרבותי.
הפתרונות מכילים בין השאר כלים לשימוש
במטבעות קהילתיים משלימים והם כוללים
מרכיבי עזרה וסיוע לכלכלה.

 

הכוורת

הכוורת הינה מיזם להעצמת
אנשים עם דגש על אוכלוסיות
מקומיות ועסקים קטנים