הכוורת

"הכוורת" הינה מיזם להעצמת
אנשים עם דגש על אוכלוסיות
מקומיות ועסקים קטנים. הכוורת מרקט
עוזרת למשקי הבית להתמודד עם יוקר
המחייה ולהשתמש במשאבים אישיים
ועסקיים שאינם מנוצלים דיים כדי לטפל
ולממש צרכים שאינם מתוקצבים והחסרים
משאבים למימושם בעזרת פתרונות
יצירתיים במטבעות קהילתיים
משלימים, תוך פיתוח ערבות
הדדית ונאמנות למען
שגשוג משותף.