הכוורת ירושלים

הכוורת ירושלים יצרה מטבע בשם LiraJLM, ומקבצת קאדר של מתנדבים צעירים המקדמים את אתר המסחר לטובת ירושלים.